Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie          Maciej Malinowski

KONTAKT: +48 22 404 39 63
sekretariat@komornikmalinowski .pl

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałki 10-18
wtorki-piątki 8-16

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki: 15-18
czwartki: 9-12

W sprawach pilnych również w godzinach pracy kancelarii po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.  • Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wzory wniosków do pobrania

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne, należy złożyć do Komornika wypełniony wniosek o wszczęcie postępowania oraz tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności) w oryginale. Wniosek wraz z tytułem wykonawczym można wysłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście w kancelarii.


We wniosku egzekucyjnym należy wskazać jak najwięcej informacji dotyczących dłużnika.


Kliknij i pobierz